dissabte, 2 de febrer de 2008

Continuem els “feyts” de Jaume I


E a en tant alguns dies con nos haguessem en cor danar a Poblet, e de seruir la Mare de Deu en aquell logar de Poblet, e fossem ja partits Dalgezira, e fossem en Ualencia, a nos cresque la malaltia: e plach a nostre Senyor que no complissem lo dit uiatge que fer uoliem...

E aqui en Ualencia en lany de ·M·CC·LXXVI·, ·VIº· Kalendas Augusti, lo noble en Jacme, per la gracia de Deu Rey de Arago, e de Maylorques, e de Ualencia, Comte de Barcelona e Durgell, e senyor de Montpeyler, passa de aquest segle: Cuius anima per misericordiam Dei sine fine requiescat in pace:

Amen.

Aquest libre feu escriure lonra en Ponç de Copons per la gracia de Deu abbat del honrat Monestir de sancta Maria de Poblet: en lo qual Monestir jau lo molt alt senyor Rey en Jacme, aqueyl de que aquest libre parla dells feyts que feu ni li endeuengueren en la sua uida.

E fo escrit en lo dit Monestir de Poblet de la ma den Celesti Destorrens, e fo acabat lo dia de sent Lambert a ·XVII· dies del mes de setembre, en lany de ·M·CCC·XLIII·[Clica per fer gran el full original d'on està extret esta part del Llibre dels Feyts]

Els valencians podem continuar aquells feyts que començà lo noble en Jacme, per la gracia de Deu Rey de Arago, e de Maylorques, e de Ualencia, Comte de Barcelona e Durgell, e senyor de Montpeyler fa 800 anys. No deixem que ens els escriguen altres.

En record del naixement de Jaume I, fundador del Regne de València, la pàtria dels valencians.

2 comentaris:

Artur Josep Martínez ha dit...

Es curiòs, quan estava mirat-me la part dels Llibre dels Fets que anava a penjar, m'he llegit esta i m'he imaginat que tal volta la posaries tu.

Salut amic!!

Soca ha dit...

M'acabes de deixar mut, però m'alegre.
Gràcies.