dimarts, 4 de març de 2008

Paràbola


Els digué una altra paràbola:
—Amb el Regne del cel passa com amb el rent que una dona va posar dins de tres mesures de farina, fins que tota la pasta va fermentar.
Mt 13, 33