dissabte, 23 de febrer de 2008

Un valencià, premi Toledano a les relacions judeocristianes


Llig gratament a Cristians.net l’entrevista al cirurgià valencià Francesc Fontana, president de l’associació Amistat Judeocristiana de València, després de rebre el premi “Samuel Toledano” per aprofundir entre les relacions entre jueus i cristians.

Fontana, al final de l’entrevista, es referix a les relacions i al diàleg entre jueus i cristians:

En el moment actual s'ha trencat el gel, no hi ha ambient d'hostilitat i sí que hi ha desitjos de conéixer-se i inclús de col·laboració en temes puntuals. Hi ha projectes d'ajuda internacional a necessitats -Càritas i institucions jueues semblants- en països d'Àfrica, per exemple”.


I, més endavant es lamenta que no s’ha entrat en un diàleg teològic en profunditat referent al dialeg judeocristià. Concretament, assenyala:

“Estem en la fase de saludar-nos i parlar de temes que no produïsquen friccions. La figura de Jesucrist en el seu significat per als cristians és difícilment abordable per als jueus, el mateix que el valor dels preceptes de la Llei de Moisés, ho és per als cristians. Però sí que hi ha temes sobre els quals es podria dialogar: la Creació, la Caiguda, la Redempció, la figura del Messies i les interpretacions pròpies en cada religió, en quins aspectes són comuns i en què discrepen. Tot això és tasca del futur”.


Prèviament s’ha referit a la visió dels catòlics sobre el món jueu i els documents emesos des del Concili Vaticà II, encara molt desconeguts entre els fidels, com són «Nostra Aetate» i els documents complementaris «Orientacions i suggeriments per a l'aplicació de la Declaració Conciliar nostra Aetae» i «Notes de la Comissió de la Santa Seu per a les relacions amb el Judaisme».

Amistat Judeocristiana de València es reunix tots els dilluns per la vesprada, de 18:30 a 19:30 hores, en el convent de Dominics de València (Cirilo Amorós, 45).

Sens dubte, un bon moment per reflexionar entre les relacions entre jueus i cristians i el perquè dels desencontres durant dos mil·lenis. Molt més si tenim en compte que Jesús de Natzaret fou un jueu practicant.

Bon sabbath.