dissabte, 1 de març de 2008

De la cristiandat a la diàspora

«El cristianisme no està amenaçat d'heretgia: ja no apassiona tant com per a arribar a això. Del que està amenaçat és d'una espècie d'apostasia, fruit de la indiferència ambiental i de la seua pròpia distracció. Aquestos signes no fallen: la mort està prop. No la mort del cristianisme, sinó la mort de la cristiandat occidental, feudal i burgesa. Una nova cristiandat naixerà demà, o despús-demà, amb noves capes socials i amb nous empelts extraeuropeus. El que hem de fer és no sufocar esta amb el cadàver de l'altra».
[E. Mounier, Feu La chrétiente (La cristiandat difunta), 1950, p. 26. Text escrit al maig de 1947]

Primer dels fragments de diversos autors que recull un document titolat “De la cristiandat a la diàspora” i que es pot llegir complet a Església Valenciana.